Hij hangt er nog steeds!

Dit tafereeltje moest ik natuurlijk zien bij ons bezoek aan Normandie. Het brengt me terug naar de eind zestiger jaren, toen ik met mijn goede jeugdvriend Jan Abraham Burggraaf (1952 – 2001) in Cinerama de film The Longest Day als erg vervelende puber bezocht. Wij hadden in die fase van ons leven overal lol om en zagen ook overal humor in. Bij deze film tot (begrijpelijke) ergernis van mede bioscoopbezoekers. Het heeft me we geleerd dat je in het leven alles van meerdere kanten kan bekijken (Omdenken?). Sommige scenes herinner ik me als de beste: de clicker, die ook fatale gevolgen had, de scene: “Hold until relief” bij degenen die de brug moesten bewaken en de parachutist, die zo ongelukkig aan de kerktoren van Sainte Mere Eglise bleef hangen. Hij hangt er nog steeds, Jan.