14 april 2021.

Vandaag is het al weer 44 jaar geleden dat mijn vader C.M. Vos Sr. overleed. Een snelle rekensom levert op dat ik toen 24 jaar was. In die korte tijd heb ik veel van hem geleerd. Sociaal, opleidingskansen en ook materieel heeft hij mij een boost gegeven waar ik jaren op heb kunnen teren. Mooi dat ik zijn naam mag dragen en zijn initialen gedragen worden door zijn kleinzoon en achterkleinzoon. Zelf moet de beste man veel meegemaakt hebben; een tijdsgewricht met twee wereldoorlogen. In de laatste is zijn zaak – import specerijen – gebombardeerd en moest hij alles opnieuw opbouwen. Dat is hem goed gelukt. En dan nog vader zijn van een gezin met zes kinderen. Chapeau paps!